Tin tức

Tổ chức Đoàn thể

Liên kết website


Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 51

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1342

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 566283

Tin mới nhất

Giao lưu "Ngày hội dân gian của cô và bé" năm học 2018-2019

Giao lưu "Ngày hội dân gian của cô và bé" năm học 2018-2019

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019. Trường Mầm non Hòa Châu tổ chức giao lưu "Ngày hội dân gian cuẩ cô và bé" năm học 2018-2019

Xem tiếp...

Kế hoạch tuyển sinh 2013-2014

Thứ năm - 29/08/2013 14:26
Kế hoạch tuyển sinh 2013-2014

Kế hoạch tuyển sinh 2013-2014

* ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Các cháu mầm non có độ tuổi sinh từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 03 năm 2012. 1. Thời gian: * Tháng 5/2013: Bắt đầu tuyển sinh đợt I Từ ngày 05/05/2013. * Tháng 6&7/2013. Tiếp tục tuyển sinh đến 30/7/2013 * Tháng 8/2013. Duyệt tuyển sinh đợt I vào ngày 05/8/2013 duyệt tuyển sinh đợt II vào ngày 25/8/2013 * Từ 25-30/08/2013 hội đồng tuyển sinh đối chiếu danh sách tuyển sinh và trẻ trong độ tuổi theo danh sách điều tra nhầm huy động tiếp tục những trẻ 5 tuổi chưa đăng ký ra lớp. * Tháng 9/2012 ổn định học sinh từng lớp, duyệt kế hoạch năm học. b.. Điều kiện dự tuyển: * Có đủ hồ sơ hợp lệ * Đúng độ tuổi qui định * Có hộ khẩu thường trú thuộc xã Hòa Châu Trường hợp mới chuyển đến có đơn xác nhận của BND Thôn * ĐỊA BÀN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH : * Ở tất các khu vực Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo các thôn thuộc trường MNHC * Giáo viên các lớp nhận hồ sơ tuyển sinh tại các khu vực lớp. *HỒ SƠ TUYỂN SINH GỒM : 1- Giấy khai sinh( bản sao) 2- Đơn xin nhập học theo mẫu , phụ huynh tự ghi hoặc đánh máy vi tính 3- Bì hồ sơ (có bán tại hiệu sách) 4- Hộ khẩu phô tô ( không cần công chứng) Đề nghị hội đồng tuyển sinh và GV các khu vực thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh và tạo điều kiện tốt nhất cho phụ huynh. Song vẫn phải đảm bảo đúng yêu cầu về thủ tục và tính pháp lý. Nếu có gì vướng mắc báo cáo ngay với chủ tịch hội đồng tuyển sinh theo số điện thoại: 0934315650


PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOÀ CHÂU                                                       Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:        /KH-MNHC                                                           Hoà Châu, ngày        tháng  4  năm 2013
 
 
KẾ HOẠCH
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2013-2014
 
          Căn cứ Kế hoạch giao của UBND huyện, Phòng GD&ĐT Hoà Vang về tuyển sinh năm học 2013-2014, kèm theo quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND Huyện Hòa vang về việc giao kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2013-2014;
          Căn cứ đề án phát triển giáo dục 2006-2015 của UBND xã Hòa Châu;
          Căn cứ kế hoạch trung hạn của nhà trường giai đoạn 2011-2015;
          Căn cứ tình hình thực tiễn về cơ sở vật chất đội ngũ giáo viên, điều kiện CS GD trẻ và số lượng trẻ em trong độ tuổi từ 0-6 tuổi trên địa bàn xã Hòa Châu;
          Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2013-2014 như sau,
I. Thực trạng:
1, Mạng lưới năm học 2012-2013:
          Tổng số lớp 13 với số lượng: 360 học sinh
Trong đó: 11 lớp Mẫu giáo, 314 học sinh và 02 nhóm trẻ 46 học sinh,
 
Thôn
Tổng số nhóm lớp Lớp hiện nay
Mẫu giáo Nhóm trẻ
Lớp HS nhóm HS
1 Bầu Cầu + Cẩm Nam A 4 3 91 1 15
2 Đông Hoà 3 3 78   8
3 Tây An 1 1 18    
4 Phong Nam 5 4 127 1 23
Tổng cộng 13 11 314 2 46
2, Về đội ngũ:
Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 42 người
Trong đó:
  • Biên chế: 03
  • Hợp đồng ngân sách: 32
  • Hợp đồng ngoài ngân sách: 07
* Cụ thể:      -   Ban giám hiệu: 03 –người, đại học: 03 -  Đảng viên 03
  • Giáo viên: 28 người, trong đó ĐH: 8, CĐ:12, TC:8 (đảng viên: 04)
  • Nhân viên: 11 – CĐ: 01, Trung cấp: 03 – Sơ cấp 10 (đảng viên 03)
-  Có 04 giáo viên đang theo học lớp Đại học tại chức sư phạm MN .
3, Cơ sở vật chất:
Stt Thôn Phòng học Phòng chức năng Nhà bếp Phòng hiệu bộ Ghi chú
1 Cẩm nam A + Bầu Cầu 6 2 1 1  
2 Đông Hoà 4   1    
3 Tây An 1 1      
4 Phong Nam 5 4 1 2  
TỔNG CỘNG 16 7 3 3  
 
Tổng số phòng học 16 phòng. Có trang thiết bị tối thiểu phục vụ học tập. Song so với qui định các đồ dùng và thiết bị còn thiếu ở các khối nhà trẻ , bé, nhở, lớn.
Bàn ghế học sinh: 150 bàn 270 ghế, thiếu 50 bàn và 100 ghế,(thiếu do hỏng)
Nhà trường có xây dựng kế hoạch đề nghị PGD cấp 50 bộ bàn ghế học sinh.
II. Kế hoạch tuyển sinh năm học 2013-2014:
* ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
          Các cháu mầm non có độ tuổi sinh từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 03 năm 2012.
1, Số lớp và học sinh:  14 nhóm, lớp: 353 học sinh
          a, Số lượng điều tra:
          - Trẻ em sinh năm 2008: 118 cháu, đã ra lớp: 108 cháu
          - Trẻ em sinh năm 2009: 116 cháu, đã ra lớp:   89 cháu
          - Trẻ em sinh năm 2010:   77 cháu, đã ra lớp:   40 cháu
          - Trẻ em sinh năm 2011: 102 cháu, đã ra lớp:   06 cháu
          - Trẻ em sinh năm 2012:   95 cháu
- Trẻ em sinh năm 2013:   25 cháu.
          * Tổng Cộng: 533 cháu, trong đó 3-5 tuổi 311 trẻ,  0-2 tuổi:  222 trẻ                                                                
          b, Dự kiến huy động ra lớp:
          - Khối MG lớn:   04 lớp: Đã có: 108, kế hoạch: 118 hs, huy động thêm: 10 hs
          - Khối MG Nhỡ: 04 lớp: Đã có: 89, kế hoạch: 116  hs, huy động thêm:  27 hs             
          - Khối MG Bé:   03 lớp:  Đã có 38, kế hoạch 77 hs, huy động thêm:       39 hs                                   
          - Nhóm trẻ: 3 nhóm :       Đã có 8 , kế hoạch 45 hs, huy động thêm:        37 hs                        
                                             Tổng số hs cần huy động năm 2013-2014:   113 cháu                                                                
Cụ thể từng khu vực như sau:
Stt  
Thôn
Tổng số lớp và học sinh Tuyển sinh 2013-2014
Mẫu giáo Nhóm trẻ
Lớp HS/Tỷ lệ % Nhóm HS/Tỷ lệ%
1  
Bầu Cầu + Cẩm Nam
 
  4 / 99 hs
  
3    84/100% 01  15/44/34% 
2  
Đông Hoà
 
 4 /116 hs
3    101/100% 01  15/84/18%
3  Tây An  1 / 18 hs        1    18/21/86%   0/12/0%
4 Phong Nam  
  5 / 120 hs     
4   105/100%  01  15/82/18%
Tổng cộng  14 / 353/ 533 11   308/311/99% 3 45/222/20%
 
          * Tổng Cộng: 14 nhóm, lớp: 353 học sinh
          - Kế hoạch cụ thể như sau:
Stt Khu vực Tên nhóm lớp Tổng cộng
MG lớn Học sinh MG Nhỡ Học sinh MG Bé Học sinh Nhóm trẻ Học sinh Lớp HS
1 Đông Hòa 1 40 1 39 1 22 1 15 4 116
2 Tây An 1 7   8   03     1 18
3 Phong Nam 2 41 1 39 1 25 1 15 5 120
 4 Cẩm Nam 1 30 1 30 1 24 1 15 4 99
Tổng Cộng 5 118 3 116 3 74 3 45 14 353
 
III, Thời gian và biện pháp tuyển sinh:
1. Thời gian:
          * Tháng 5/2013: Bắt đầu tuyển sinh đợt I Từ ngày 05/05/2013.
          * Tháng 6&7/2013. Tiếp tục tuyển sinh đến 30/7/2013
          * Tháng 8/2013. Duyệt tuyển sinh đợt I vào ngày 05/8/2013
                                   duyệt tuyển sinh đợt II vào ngày 25/8/2013
          * Từ 25-30/08/2013 hội đồng tuyển sinh đối chiếu danh sách tuyển sinh và trẻ trong độ tuổi theo danh sách điều tra nhầm huy động tiếp tục những trẻ 5 tuổi chưa đăng ký ra lớp.
          * Tháng 9/2012 ổn định học sinh từng lớp, duyệt kế hoạch năm học.
2. Biện pháp:
* Bộ phận văn phòng lập tờ trình đề nghị đâì truyền thanh xã thông báo toàn dân kế hoạch tuyển sinh.
          * Có thông báo treo bảng ở tất cả các khu vực lớp.
          * Ban giám hiệu tham mưu UBND xã và phân giáo viên đến BND, đoàn thể của từng thôn điều tra trẻ trong độ tuổi và vận động trẻ ra lớp đảm bảo kế hoạch.
          * Giáo viên các khu vực tuyển sinh nhận hồ sơ theo khối lớp:
                   + GV mẫu giáo lớn nhận hồ sơ trẻ sinh năm 2008
                   + GV mẫu giáo nhỡ nhận hồ sơ trẻ sinh năm 2009
+ GV mẫu giáo bé nhận hồ sơ trẻ sinh năm 2010
+ GV nhóm trẻ nhận hồ sơ trẻ sinh năm 2010 và 2011( chỉ nhận trẻ sinh từ tháng 01- 04/ 2011 đã biết đi vững)
          * Giáo viên khối MG lớn phối hợp cùng Phó HT lập hồ sơ học sinh, sinh năm 2007 chuyển trường tiểu học.
          * Tháng 04/2013 tiến hành điều tra bổ sung các độ tuổi từ 0-6 tuổi.     
          * Giáo viên nhận bàn giao lớp học theo sự phân công của nhà trường và tiếp tục tuyển sinh đến ngày 30/8.
          * Sau 05/8 căn cứ danh sách điều tra, danh sách trẻ đến lớp, nhà trường phân giáo viên từng khu vực đến tận nhà để vận động trẻ ra lớp và tìm hiểu trẻ 4,5 tuổi đi học nơi khác, nơi khác đến học.
          * Các lớp ổn định danh sách học sinh báo cáo nhà trường,
* Phó hiệu trưởng kiểm tra nhận hồ sơ từng khối lớp (Ngô Thị Mỹ Lệ)
* Văn thư cập nhật vào danh bạ học sinh theo độ tuổi.
* Nhà trường duyệt kế hoạch với Phòng GD&ĐT Hòa Vang cho năm học 2013- 2014
IV. Phương thức và điều kiện dự tuyển:
a. Phương thức tuyển sinh:               Xét tuyển.
 Hội đồng tuyển sinh nhà trường căn cứ hồ sơ dự tuyển đế xét tuyển và thông báo danh sách ở từng khu vực lớp.
b.. Điều kiện dự tuyển:
          * Có đủ hồ sơ hợp lệ
* Đúng độ tuổi qui định
* Có hộ khẩu thường trú thuộc xã Hòa Châu
Trường hợp mới chuyển đến có đơn xác nhận của BND Thôn
* ĐỊA BÀN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH :
* Ở tất các khu vực Nhóm trẻ,  lớp mẫu giáo các thôn thuộc trường MNHC
          * Giáo viên các lớp nhận hồ sơ tuyển sinh tại các khu vực lớp.
*HỒ SƠ TUYỂN SINH GỒM :
1- Giấy khai sinh( bản sao)
2- Đơn xin nhập học theo mẫu , phụ huynh tự ghi hoặc đánh máy vi tính
3- Bì hồ sơ (có bán tại hiệu sách)
4- Hộ khẩu phô tô ( không cần công chứng)
          Đề nghị hội đồng tuyển sinh và GV các khu vực thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh và tạo điều kiện tốt nhất cho phụ huynh. Song vẫn phải đảm bảo đúng yêu cầu về thủ tục và tính pháp lý. Nếu có gì vướng mắc báo cáo ngay với chủ tịch hội đồng tuyển sinh theo số điện thoại: 0934315650
Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT Hoà Vang;
- Hội đồng SP trường;
- Lưu: VT.                                                                                                 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: tuyển sinh, mầm non

Những tin mới hơn

 

Giới thiệu

TRƯỜNG MN HÒA CHÂU TỔ CHỨC HỘI THI "CÔ KHÉO TAY"

CÔ HIỆU TRƯỞNG TRAO GIẢI CHO CÁC LỚP TRONG HỘI THI "CÔ KHÉO TAY"

Nhạc cho bé

Hình ảnh của bé

Trường MN Hòa Châu
ĐT: 05113670036
Địa chỉ: Thôn Phong Nam - Xã Hòa Châu - Huyện Hòa Vang - Wesbite: mnhoachau-hoavang.edu.vn
Xem bản: Desktop | Mobile