Tin tức

Tổ chức Đoàn thể

Liên kết website


Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 27

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1318

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 566259

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH
Công tác tuyển sinh năm học 2016 - 2017

 
   
   
 Thực hiện Công văn số 180/PGD ĐT-THHC ngày 12 tháng 04 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang về việc triển khai công tác tuyển sinh năm học 2016-2017;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường. Trường Mầm non Hòa Châu xây dựng Kế hoạch tuyến sinh năm học 2016-2017 như sau.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
          1. Mục đích
          Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016-2017 đáp ứng mục tiêu Đề án quy hoạch mạng lưới trường, lớp giai đoạn 2016-2017, hoàn thành 03 nhiệm vụ trọng tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang giao.
          2. Yêu cầu
          Đảm bảo huy động 100% trẻ trong độ tuổi quy định trong địa bàn tuyển sinh ra lớp, nhằm đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
          Đảm bảo theo kế hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp năm học 2016-2017 Ban hành kèm theo Quyết định của UBND huyện Hòa Vang về việc giao kế giao kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016-2017.
          Đảm bảo các điều kiện: Phòng học và giáo viên, cô nuôi chăm sóc.
          Các khu vực tuyển sinh đảm bảo đạt tính kế hoạch về sỉ số trên lớp, đồng thời sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất.
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo  phụ trách và
người thực hiện
Yêu cầu
Tháng 5 - Thành lập Hội đồng tuyển sinh (huy động trẻ) - Bà Nguyễn Thị Hà –PHT phụ trách
- Người thực hiện : BGH và toàn thể giáo viên toàn trường
- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2016-2017;
- Xây dựng kế hoạch về công tác tuyển sinh năm học 2016-2017
 
Tháng 5 -  Rà soát, kiểm tra đánh giá tỉ lệ trẻ ra lớp độ tuổi 2, 3, 4 tuổi  - Bà Nguyễn Thị Hà –PHT phụ trách và giáo viên phụ trách độ tuổi 2,3,4 tuổi
 
- Họp Ban chỉ đạo rà soát lại tỷ lệ trẻ huy động ra lớp của năm 2015-2016 tại trường và trẻ chưa ra lớp;
- Phân công cụ thể nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh để tổng hợp lại xây dựng kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh đảm bảo theo kế hoạch giao.
  Đối chiếu danh sách, số lượng các điểm trường theo kế hoạch - Bà Nguyễn Thị Hà –PHT phụ trách và giáo viên phụ trách độ tuổi 2,3,4,5 tuổi
 
- Nhà trường đối chiếu lại danh sách,  số lượng các điểm trường theo kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017;
- Tổng hợp số cháu chưa ra lớp, phân công giáo viên ở các điểm trường phụ trách đến tận nhà phụ huynh để huy động trẻ ra lớp, nhất là độ tuổi 5 tuổi đạt 100%.
Từ tháng 5 đến tháng 7 - Tiếp nhận hồ sơ - Bà Nguyễn Thị Hà –PHT phụ trách;  Ban giám hiệu, giáo viên phụ trách độ tuổi 2,3,4,5 tuổi
 
- Các thành viên nhận nhiệm vụ thu nhận hồ sơ phải kiểm tra hồ sơ đảm bảo theo quy định và trả lời với phụ huynh. Nếu trường khác xin ý kiến của Hội đồng tuyển sinh để trả lời phụ huynh theo thời gian quy định.
Tháng 7 đến tháng 8 - Xét tuyển sinh năm học 2016-2017 - Bà Nguyễn Thị Hà –PHT phụ trách, ban giám hiệu, giáo viên phụ trách độ tuổi 2,3,4,5 tuổi
 
Hội đồng tuyển sinh họp và đối chiếu vào điều kiện để xét tuyển sinh năm học 2016-2017 và thông báo cho phụ huynh.
Đầu tháng 8 - Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ra lớp đạt chỉ tiêu và kế hoạch số lượng của trường MN - Bà Nguyễn Thị Hà –PHT phụ trách và giáo viên phụ trách độ tuổi 2,3,4 tuổi
 
Nhà trường tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ở 4 điểm trường ra lớp đạt chỉ tiêu số lượng theo kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017 đề ra
 
1.     Số lượng huy động trẻ ra lớp năm học 2016-2017
 
Stt Khu vực Tên nhóm lớp Tổng cộng
MG lớn Học sinh MG Nhỡ Học sinh MG Bé Học sinh Nhóm trẻ Học sinh Lớp HS
1 Đông Hòa 1 35 1 30 1 25     3 90
2 Tây An 1 7   5   6     1 18
3 Phong Nam 2 50 2 45 1 30 1 20 6 145
 4 Cẩm Nam 2 45 2 50 1 25 0   5 110
   Tổng Cộng 6 137 5 130 3 86 1 20 15 373
 
a)  Chỉ tiêu tuyển sinh: 373
- Nhóm trẻ: (Sinh năm 2014 và 2015) : 01 nhóm từ 24- 36 tháng với 20 cháu;
- Lớp mẫu giáo: Sinh năm: 2013, 2012, 2011, ( Lớp bé, nhỡ, lớn) 14 lớp với   353 cháu.
          b) Thời gian tuyển sinh
          Từ ngày 25/5/2016 đến ngày 30/7/2016
c) Địa điểm tuyển sinh
- Ở tất các khu vực nhóm trẻ, lớp mẫu giáo các thôn.
          - Giáo viên các lớp nhận hồ sơ tuyển sinh tại các khu vực từng khối lớp.
d) Về tuyển sinh ngoại tuyến
          - Học sinh thuộc diện ngoại tuyến là học sinh không có hộ khẩu thường trú tại thôn, xã thuộc địa bàn tuyển sinh.
          - Sau khi xét tuyển hết số trẻ và sỉ số trong địa bàn tuyển sinh nhà trường quyết định số lượng ngoại tuyến được xét tuyển nhưng phải đảm bảo sỉ số trẻ trên lớp, không để vượt sỉ số trên lớp theo quy định.
          đ) Phương thức tuyển sinh
          -  Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. Hội động tuyển sinh nhà trường tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ các khu vực của các thôn trong địa bàn tuyển sinh hoặc do phụ huynh chuyển đến;
          -  Hội đồng tuyển sinh nhà trường căn cứ trên quy định tuyển sinh để xét tuyển và trả lời ngay cho phụ huynh những trường hợp không được xét tuyển.
          2. Điều kiện, hồ sơ của trẻ
          - Đúng độ tuổi theo từng nhóm, lớp
          - Có hộ khẩu tại địa bàn tuyển sinh (có tên trong danh sách trẻ các độ tuổi UBND xã xác nhận)
          - Hồ sơ đối với trẻ mới xin nhập học lần đầu gồm :
a) Đơn xin nhập học theo mẫu, phụ huynh tự ghi hoặc đánh máy vi tính
b) Giấy khai sinh ( bản sao)
c) Phiếu xác định dạng khuyết tật theo Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD ĐT ( nếu có);
d) Giấy tờ chứng minh hưởng chế độ ưu tiên (nếu có)
3. Các tài liệu lưu hồ sơ công việc
a) Kế hoạch huy động
b) Hồ sơ của trẻ
c) Danh sách các độ tuổi 5, 4, 3 ( sinh năm  2011, 2012, 2013 ) và độ tuổi nhà trẻ ( sinh năm 2014, 2015 ) có UBND xã xác nhận;
d) Biên bản họp xét các trường hợp trẻ ngoài địa bàn xin nhập học.
4. Công khai
Nhà trường niêm yết, công khai ở 4 điểm trường ( Điểm trường Phong nam, Cẩm Nam, Đông Hòa và Tây An);
Nội dung niêm yết là số lượng huy động trẻ, yêu cầu điều kiện và các loại hồ sơ.
II. CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016-2017
       1. Bộ phận văn phòng lập tờ trình đề nghị đài truyền thanh xã thông báo toàn dân kế hoạch tuyển sinh.
        2. Có thông báo dán ở tất cả các khu vực lớp.
         3. Ban giám hiệu tham mưu UBND xã và phân công giáo viên đến Ban nhân dân, đoàn thể của từng thôn điều tra trẻ trong độ tuổi và vận động trẻ ra lớp đảm bảo kế hoạch.
          4. Giáo viên các khu vực tuyển sinh nhận hồ sơ theo khối lớp:
          -  GV mẫu giáo lớn nhận hồ sơ trẻ sinh năm 2011.
          -  GV mẫu giáo nhỡ nhận hồ sơ trẻ sinh năm 2012.
-  GV mẫu giáo bé nhận hồ sơ trẻ sinh năm 2013.
- GV nhóm trẻ nhận hồ sơ trẻ sinh năm 2014 và 2015( chỉ nhận trẻ sinh từ tháng 01/ 2015 đã biết đi vững).
          - Giáo viên khối MG lớn phối hợp cùng Phó HT lập hồ sơ học sinh, sinh năm 2010 chuyển trường tiểu học Lê Kim Lăng.
          5. Tháng 08/2016 tiến hành điều tra bổ sung các độ tuổi từ 0-6 tuổi.    
          6.  Giáo viên nhận bàn giao lớp học theo sự phân công của nhà trường và tiếp tục tuyển sinh đến ngày 30/8.
          7. Sau ngày 05/8 căn cứ danh sách điều tra, danh sách trẻ đến lớp, nhà trường phân giáo viên từng khu vực đến tận nhà để vận động trẻ ra lớp và tìm hiểu trẻ 4-5 tuổi đi học nơi khác, nơi khác đến học.
          8. Các lớp ổn định danh sách học sinh báo cáo nhà trường,
          9. Phó hiệu trưởng kiểm tra nhận hồ sơ từng khối lớp (Nguyễn Thị Hà)
         10. Văn thư cập nhật vào danh bạ học sinh theo độ tuổi.
         11. Nhà trường duyệt kế hoạch với Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang cho năm học 2016- 2017.
III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
          Hội đồng tuyển sinh và giáo viên các khu vực thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh và tạo điều kiện tốt nhất cho phụ huynh. Song vẫn phải đảm bảo đúng yêu cầu về thủ tục và tính pháp lý. Nếu có gì vướng mắc báo cáo ngay với chủ tịch hội đồng tuyển sinh theo số điện thoại: 0935535615
                Niêm yết, công khai kế hoạch và thông báo tuyển sinh các khu vực.
            Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017 của Trường Mầm non Hòa Châu./. 
Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT huyện Hoà Vang;
- UBND xã Hòa Châu;
- Hội đồng sư phạm trường                                                       
 
 
 
 
                  
 

Tin mới cập nhật

Nhạc cho bé

Hình ảnh của bé

Trường MN Hòa Châu
ĐT: 05113670036
Địa chỉ: Thôn Phong Nam - Xã Hòa Châu - Huyện Hòa Vang - Wesbite: mnhoachau-hoavang.edu.vn